© MAARTEN VAN DE WETERING | 2020 | ALL RIGHTS RESERVED

Landscape & Architecture

Hof van Merwede

WONEN IN MERWEDE UTRECHT

Langs het Merwedekanaal verrijst het splinternieuwe stadsdeel Merwede. Een aantrekkelijk, duurzaam en hoogstedelijk gebied voor wonen, werken, cultuur en recreëren. RHAW ontwikkelde diverse bouwplannen en gebiedsvisies voor het stadsdeel. Eén visie voor het gehele gebied en één voor de OPG zone. In beide strategieën wordt vooral uitgegaan van behoud en herontwikkeling van een aantal markante bestaande gebouwen en borduurt de ontwikkeling voort op bestaande structuren en kwaliteiten.

Aan de historische watergang zijn drie vrijstaande gebouwdelen opgezet rondom een binnenhof met zuilengangen als drager voor 150 startersappartementen met collectieve buitenruimtes en intensieve groendaken. De appartementen variëren tussen 30, 60 en 90 vierkante meter en zijn vrij in te delen. Aan de zonzijdes worden franse balkons geplaatst met verdiepingshoge schuifpuien. De gebouwdelen worden onderling verbonden met glazen luchtbruggen.

Het woonblok, met een gezamenlijk voorplein en een groen binnenhof, is opgetild van het maaiveld zodat er een semi-publieke ruimte onder het gebouw doorloopt waarontsluitingen, fietsstallingen, voorzieningen en bedrijvigheidkunnen plaats vinden. De daken worden benut voor energiewinning, wateropvang en collectieve buitenruimte. Alle ruimtes op en onder het gebouw kunnen daarmee worden ingezet voor gemeenschappelijke gebruik zoals tuinen, sport en recreatie.

 

MAARTEN VAN DE WETERING

Hoogstraat 44
5271 XB Sint Michielsgestel
The Netherlands
Tel: +31 6 11 87 36 57